"Erhvervsret er samlebetegnelsen for de regler, der regulerer erhvervsvirksomheders retsforhold. Hos CLEMENS anser vi den generelle erhvervsret for et vigtigt speciale, som kræver både juridiske og kommerciel forståelse."
131