"Skimmelsvamp og andre bygningsskader kan påføre dig som skadelidte store økonomiske byrder. Hos CLEMENS bistår vi i forbindelse med alle spørgsmål, der relaterer sig til skimmelsvamp og andre bygningsskader."
140