Advokat i konkurrenceret: De danske konkurrenceregler skal sørge for en fair og effektiv konkurrence mellem virksomheder, så forbrugerne og samfundet generelt altid har adgang til nye produkter til konkurrencedygtige priser og vilkår. Der er dog tale om et komplekst sæt af regler, krav, forbud og sanktioner, som over de senere år kun er blevet yderligere strammet.

Det kan derfor være svært som virksomhed at navigere i denne nye virkelighed og holde styr på alle regler. Især konkurrencereglernes to forbud om henholdsvis konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling er vigtige at sætte sig ind i og få rådgivning af en advokat i konkurrenceret.

  • Hvornår overskrider din virksomhed eksempelvis grænsen, når den indgår aftaler med samarbejdspartnere og konkurrenter?
  • Hvornår kan en eventuel fusion eller virksomhedsovertagelse være i strid med konkurrencereglerne?
  • Eller hvordan kan du fastsætte bestemte priser og vilkår over for kunder, uden at din virksomhed misbruger sin stilling på markedet?

Hos CLEMENS Advokatfirma har vores advokater i konkurrenceret stor erfaring med at rådgive om de komplekse, juridiske spørgsmål inden for området. Vi har samtidig et bredt kommercielt udsyn, der tager hensyn til virkeligheden og realiteterne i præcis din virksomhed. Vi er klar til at gå hele vejen, og vi forsvarer vores klienter mod både konkurrenters urimelige angreb og myndigheders misforståelser af EU-reglerne.

Som advokater i konkurrenceret kan vi rådgive om og hjælpe med:

  • Alle juridiske spørgsmål relateret til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.
  • Alle horisontale forhold, når din virksomhed indgår aftaler – fx omkring prisaftaler, joint ventures, markedsdeling, informationsudveksling, prisaftaler og koordinering, tilbudskarteller, indkøbsaftaler og markedsføringsaftaler.
  • Alle vertikale forhold, når din virksomhed indgår aftaler – fx omkring franchise, agentforhold, leverandøraftaler, distributionsaftaler, eneforhandling, underleveranceaftaler, selektiv distribution og eksklusiv kundetildeling.
  • At udarbejde kontrakter med blandt andre distributører og agenter samt overvejelser om strukturering af samarbejdsaftaler.

Vores mål er altid at levere rådgivning, som er let at forstå, og som bidrager mest muligt til din virksomheds kommercielle mål.