"I mange virksomheder udgør de immaterielle rettigheder (f.eks. varemærker, patenter, design og ophavsrettigheder) nogle af virksomhedens allerstørste værdier."
134