Designvirksomheden GUBI A/S har accepteret at betale en bøde på 6.000.000 kroner for at have overtrådt konkurrenceloven.

Overtrædelsen af konkurrenceloven er sket ved, at virksomhedens ansatte over en længere periode har indgået konkurrencebegrænsende aftaler med en række af virksomhedens forhandlere.

Forhandleraftalerne stillede krav om, at GUBI A/S’ vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med forhandlernes videresalg til forbrugere. De vejledende priser har derfor på denne måde reelt fungeret som bindende videresalgspriser.

Ved fastsættelse af bødens størrelse er der lagt vægt på overtrædelsens grovhed (herunder at de konkurrencebegrænsende aftaler indeholdt såvel horisontale som vertikale elementer), overtrædelsens varighed (aftalerne blev indgået i en periode på ikke under 2,5 år) og virksomhedens omsætning.

Af bødeforlægget fremgår desuden, at der har været flere formildende omstændigheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således også lagt vægt på, at virksomheden selv har henvendt sig og fremlagt oplysninger om overtrædelsen, der satte styrelsen i stand til at konstatere overtrædelsen af konkurrenceloven.

GUBI A/S har desuden dokumenteret, at man har indført foranstaltninger, der skal sikre, at der ikke på ny indføres bindende videresalgspriser.

Design virksomheden GUBI A/S har fået en bøde for bindende videresalgspriser

Bødens størrelse ligger helt i tråd med bødeniveauet for denne type overtrædelse af konkurrenceloven, som anses for at være ganske alvorlig.

Sagen understreger behovet for, at virksomheder har konstant fokus på at sikre den rigtige kultur i organisationen, når det kommer til anvendelse, kommunikation og adfærd vedrørende vejledende priser.

Har du spørgsmål vedrørende bindende videresalgspriser, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialist inden for konkurrenceret, Tommi Hjelmdal Ahrenholt.