Datatilsynet har netop truffet afgørelse i en sag vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med efterlevelse af reglerne om tilbudspligt.

Datatilsynet har som følge af sagen anmeldt PrivatBo A.M.B.A. af 1993 til politiet. De har indstillet til en bøde på 150.000 kr. for at have videregivet lejernes fortrolige oplysninger.

Sagen omhandlede behandling af personoplysninger i forbindelse med salg af tre ejendomme. I forbindelse med salget blev tilbudsmaterialet vedrørende ejendommene afleveret til beboerne på USB-nøgler. PrivatBo var dog ikke opmærksom på, at der til nogle lejekontrakter var tilknyttet dokumenter med personoplysninger af fortrolig karakter. Disse burde ikke have været videregivet til de øvrige lejere.

Kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 32 til behandlingssikkerhed (passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger) var således ikke iagttaget.

Datatilsynet bemærkede i sagen, at PrivatBo burde have gennemgået tilbudsmaterialet, før det blev udleveret. Ved videregivelsen er der risiko for betydeligt ubehag for lejerne, herunder tab af omdømme. Derfor indstiller Datatilsynet nu virksomheden til en bøde, for videregivelse af oplysninger.

Derudover udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af PrivatBo. I forbindelse med samme tilbudspligt havde de udleverede en oversigt over indestående deposita, forudbetalt leje og oplysninger om udlæg i deposita til beboere i en anden ejendom end den, som var omfattet af den pågældende tilbudspligt.

Denne videregivelse skete, selvom PrivatBo havde antaget et eksternt revisionsselskab til at kvalitetssikre materialet.

Afgørelsen illustrerer, at det er vigtigt at gennemgå tilbudsmaterialet i forbindelse med efterlevelse af reglerne om tilbudspligt, før materialet videregives til lejerne. Der skal altid foretages en vurdering af, hvilke personoplysninger der er nødvendige at videregive for at efterleve tilbudspligten.

Det gælder også, selvom tilbudsmaterialet ofte er meget omfattende.

Påtænker du at overdrage en ejendom, hvor tilbudspligt er aktuelt, er vi hos CLEMENS Advokatfirma altid klar til at hjælpe. Vi sørger for, at alle krav, herunder kravene til behandling af personoplysninger, er opfyldt.

Du kan finde Datatilsynets artikel om bøde for videregivelse af oplysninger her

Datatilsynet indstiller virksomhed til en bøde for
videregivelse af oplysninger i forbindelse med tilbudspligt