Sagen om en bøde på kr. 50.000 udspringer af en klage fra en borger. Borgeren havde anmodet virksomheden om indsigt i de personoplysninger, virksomheden behandlede om vedkommende. Inden virksomheden besvarede anmodningen, valgte virksomheden at slette personoplysningerne.

Datatilsynet udtaler i forbindelse med afgørelsen, at virksomheden herved uretmæssigt afskar borgeren fra at få efterprøvet, om vedkommende havde ret til at få indsigt i oplysningerne ved Datatilsynet og domstolene

Efter Datatilsynets opfattelse udgør det en krænkelse af den registreredes grundlæggende rettigheder om behandlingssikkerhed, ligesom det var i strid med god databehandlingsskik.

Virksomheden er derfor blevet politianmeldt og indstillet til en bøde på kr. 50.000

Med denne politianmeldelse giver Datatilsynet klart udtryk for, at en dataansvarlig virksomhed ikke kan ”slette sig ud af den registreredes indsigtsret”.

Datatilsynet understreger i den grad også vigtigheden af, at den registreredes indsigtsret opfyldes på anmodning fra den registrerede.

Har du spørgsmål til Datatilsynets indstilling eller andre spørgsmål relateret til persondata og GDPR, står CLEMENS Advokatfirma naturligvis klar til at rådgive herom.

Du kan læse nærmere om Datatilsynets indstilling her

Bøde på kr. 50.000 – Datatilsynet indstiller virksomhed