CLEMENS bistår med salget af Dancolor A/S: Morten Breum-Leer og Bine Skriver Svenningsen har rådgivet ejerne af Dancolor A/S ved salget af virksomheden til Vestjysk Industrilakering A/S.

Igennem 35 år har Them virksomheden Dancolor A/S opbygget en position som Danmarks største virksomhed inden for pulverlakering. I kraft af deres høje faglige niveau har de gennemført væsentlige teknologiinvesteringer og udviklet både et moderne procesanlæg og teknologien inden for industri-pulverlakering. Medarbejderne besidder specialiserede kompetencer inden for pulverlakering og virksomheden har dermed over en årrække været en væsentlig leverandør til markedet for pulverlakering i Danmark. Gennem alle årene har de opbygget et godt renomme som leverandør af kvalitetsprodukter.

Generationsskifte til konkurrent

Virksomheden overdrages nu til en ny ejerleder, Vestjysk Industrilakering A/S, der ønsker at bevare og udvikle Dancolor A/S i de kommende år. Et salg til Vestjysk Industrilakering A/S, som er en mangeårig konkurrent, er lidt af en balancegang i hele salgsprocessen. Både med hensyn til fortrolige oplysninger og fordi det kræver gensidig tillid mellem parterne. For Morten Breum-Leer og Bine Skriver Svenningsen har det derfor, i hele processen, været vigtigt med åbenhed, et højt informationsniveau og god tid for at opnå tilstrækkelig tryghed i salgsprocessen. 

Dancolor A/S fortsætter som et selvstændigt selskab, et selvstændigt brand og med selvstændig ledelse og medarbejderstab fra virksomhedens adresse i Them.

Kompetent og forretningsorienteret rådgivning

Hos Clemens Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive alle typer af virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og fusioner, generationsskifter og omstruktureringer. Vi stiller det rette team til rådighed, så kvalitet, tilgængelighed og tidsforbrug går hånd i hånd.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse, såfremt du går med overvejelser vedrørende køb og salg af virksomhed eller står overfor et generationsskifte.