Din virksomhed er forpligtet til at etablere en whistleblowerløsning, senest den 17. december 2023, hvis I er 50+ ansatte.

Vi tilbyder en samlet whistleblowerløsning, som sikrer, at din virksomhed lever op til alle kravene i whistleblowerloven. Derudover står vi for etablering, implementering og løbende administration af din virksomheds interne ordning, og vi tilbyder selvfølgelig en teknisk sikker platform. På siden her kan du blive klogere på CLEMENS’ whistleblowerordning samt lovkravene i whistleblowerlov.

Med CLEMENS’ whistleblowerordning slipper du for at bekymre dig om:

 • whistleblowerlovens komplicerede regler, som kræver uddannelse af medarbejdere og underligger disse medarbejdere en særlig tavshedspligt,
 • hvorvidt den tekniske platform lever op til alle krav i GDPR og whistleblowerloven,
 • at skulle etablere et internt administrativt set-up, der skal sikre fortroligheden af en whistleblowers identitet, herunder overfor ledelsen i virksomheden, og
 • hvorvidt indberetninger bliver håndteret juridisk korrekt, herunder overholdelse af frister.

Med CLEMENS’ whistleblowerordning sparer du derfor både tid og ressourcer.

Lad CLEMENS varetage whistleblowerordningen

Det er vigtigt at huske på, at dine medarbejdere kan være berettigede til at offentliggøre deres indberetninger, hvis fristerne for håndteringen af deres indberetninger ikke overholdes, eller hvis der ikke er truffet passende tiltag som reaktion på indberetningen. Ved at benytte vores whistleblowerløsning minimerer du risikoen for, at dine medarbejdere vælger at gå til offentligheden med deres indberetninger, som kan være til skade for din virksomheds omdømme.

CLEMENS’ whistleblowerordning er hurtig at etablere, brugervenlig og fleksibel. Din whistleblowerløsning kan være køreklar inden for et døgn, og vi tilpasser selvfølgelig løsningen til din virksomheds behov.

Løsningen er cloudbaseret og sikrer dine medarbejderes anonymitet, hvis de ønsker at gøre opmærksom på ulovlige eller alvorlige forhold. Her kan du læse mere om, hvem der kan indberette oplysninger til en whistleblowerordning.

Med en effektiv og sikker håndtering af indberetninger sætter CLEMENS’ whistleblowerordning din virksomheds ledelse i stand til at handle hurtigt samt diskret at rette op på uønskede forhold og forhindre potentielle økonomiske tab eller skade på omdømme.

Er du i tvivl, om din virksomhed er forpligtet til at følge whistleblowerloven, finder du her en vejledning til, hvem der skal etablere en whistleblowerordning.

CLEMENS’ whistleblowerordning inkluderer

 • En krypteret og sikker portal, som kan tilgås fra pc, mobil og tablet
 • Et unikt link til portalen, som kan placeres på virksomhedens hjemmeside, intranet eller lignende
 • En standard whistleblowerpolitik på dansk og engelsk
 • En vejledning til håndtering af den lovpligtige feedback til en whistleblower
 • En krypteret filoverførsel af fx fotos eller dokumenter
 • Anonym og krypteret kommunikation med whistlebloweren
 • CLEMENS’ juridiske eksperters afrapportering af indberetninger til en fast lav pris*
 • Årlig/halvårlig indberetningsoversigt

* afrapportering inkluderer ikke juridisk rådgivning. Såfremt en indberetning kræver juridisk sparring, tilbyder vi selvfølgelig også en favorabel pris på vores eksperters rådgivning.

Pris

Vi tilbyder en konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstruktur med lave etablerings- og driftsomkostninger:

Opsætning:2.000kr.(engangsydelse)
Årlig licens (0-500 ansatte):12.000kr.
Årlig licens (500+ ansatte):Kontakt os for en særskilt aftalte
Afrapportering:2.000kr.pr. afrapportering
——–
Alle priser er ekskl. moms, gældende for 2023

Vil du høre mere om CLEMENS whistleblowerordning, eller har du spørgsmål til den nye lov om whistleblowerordning kan du booke et møde med en af vores specialister her

Lovkrav til whistleblowerløsninger

Har din virksomhed 50+ ansatte, er I underlagt lovkravet om en whistleblowerordning.

Herunder kan du se fristerne til at oprette en whistleblowerløsning i henhold til lovkravet:

 • Arbejdsgivere med mere end 250 ansatte havde frist for at etablere en whistleblowerordning allerede den 17. december 2021.
 • Arbejdsgivere med 50-249 ansatte har indtil den 17. december 2023 til at etablere en whistleblowerordning

Lovkravet om oprettelse af en whistleblowerløsning gælder dog allerede nu, hvilket blandt andet betyder, at arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal opfordre sine ansatte til at bruge Datatilsynets whistleblowerordning, indtil virksomheden får etableret sin egen whistleblowerordning. Læs mere om lovkravet i forbindelse med en whistleblowerordning her.

Der er derfor rigtig mange gode grunde til at få styr på jeres interne whistleblowerprocedurer allerede nu!

Det er op til dig, om I ønsker at administrere jeres interne whistleblowerløsning selv, eller om I ønsker at få en betroet tredjepart som f.eks. CLEMENS Advokatfirma til at stå for dette. Det vigtigste er blot, at whistleblowerordningen beskytter dine medarbejdere, så de har mulighed for at indberette lovovertrædelser og alvorlige forhold.

Bliv klogere på kravene i whistleblowerloven

Ifølge whistleblowerloven er alle offentlige myndigheder og private virksomheder med 50+ ansatte forpligtet til at etablere en whistleblowerordning for deres medarbejdere. Du kan læse mere om vedtagelsen af whistleblowerloven her

I dette afsnit kan du blive klogere på, hvilke krav whistleblowerloven stiller for interne whistleblowerordninger, og du kan også finde uddybende oplysninger i vores artikel her.

Første skridt i etableringen af en whistleblowerløsning er at få udpeget en whistleblowerenhed, som er den/de person(er), der skal behandle eventuelle indberetninger. Denne person er underlagt en særlig tavshedspligt samt et personligt strafansvar, hvis tavshedspligten brydes. Dette er naturligvis et stort ansvar at pålægge en medarbejder, og det er en af årsagerne til, at du bør overveje at lade os varetage jeres whistleblowerordning.

Dermed sikrer du også, at jeres whistleblowerløsning lever op til loven i forhold til korrekt administration og håndtering af indberetningerne, samt at indberetningskanalen lever op til GDPR-kravene. Sidstnævnte er især vigtig, hvis du ønsker at gøre det muligt for dine medarbejdere at indberette anonymt.

Det er ikke et krav i forbindelse med whistleblowerloven, at du som virksomhed behandler anonyme indberetninger, men der kan være mange fordele ved at give sine medarbejdere mulighed for at foretage indberetning anonymt.  Det vil blandt andet øge sandsynligheden for, at dine medarbejdere vil indberette alvorlige eller ligefrem ulovlige sager om f.eks. brud på GDPR-loven, hvidvask, misbrug af økonomiske ressourcer samt kritisable arbejdsforhold.

Som en del af CLEMENS’ whistleblowerordning tilbyder vi nemlig en krypteret portal, som sikrer dine medarbejdere fuld anonymitet. Derudover sikrer portalen, at oplysningerne kun er tilgængelige for autoriserede personer.

Ønsker du at blive klogere på whistleblowerloven, kan du læse mere i vores artikelserie, hvor vi går i dybden med de vigtigste forhold i whistleblowerloven.

Er din virksomhed omfattet af de nye regler, og skal I have etableret en whistleblowerordning, så skriv til vores whistleblowerteam.