Danmarks riges Grundlov – 5. Juni 1849 blev underskrevet af Frederik VII. Han grundlagde dermed Danmark som et konstitutionelt monarki. Efterfølgende er Grundloven blev revideret i 1866, 1915, i 1920 og seneste version er underskrevet i 1953. Revisionen af 1915 (ligeledes underskrevet den 5. juni) er specielt vigtig for mange danskere. Det var på denne dag, at kvinderne fik en grundlovssikret ret til at stemme.

En del af disse rettigheder har, som følge vores fælles kamp mod COVID-19, været, og er stadig begrænsede. Dette gælder ikke mindst vores rettighed til at forsamles. Men mange steder ryger Dannebrog til tops og over hele landet er der politiske samlinger og taler. Ofte foregår det udendørs i meget sociale sammenhænge og mange familier tilbringer det meste af dagen sammen – dagen har jo trods alt også siden 1935 været fejret som “Fars Dag”. I denne tid, hvor vi alle ønsker at mødes med nære og fjerne venner og bekendte, er det værd at reflektere over, hvor godt vi har det i Danmark, til dels på grund af vores Grundlov.

Grundlovsdag er ikke en officiel helligdag, men hovedparten af den danske arbejdsstyrke får en halv – nogle steder en hel – fridag. Derfor er der mange butikker der lukker efter kl. 12.00 Grundlovsdag.

Vi hos CLEMENS Advokatfirma, vil derfor bruge anledningen til at råbe et højt hurra for Danmarks Riges Grundlov, og samtidig ønske alle vores klienter, samarbejdspartnere og venner af huset en glædelig Grundlovsdag.

Danmarks riges Grundlov – 5. Juni 1849