Datatilsynets planlagte besøg henover 2. halvår af 2019 er nu på plads. Det samme er fokusområderne, som gælder følgende temaer:

Databehandlere

Der har indtil nu været fokus på dataansvarlige, men da der er en række nye selvstændige krav til databehandlere, vil Datatilsynets planlagte besøg i efteråret fokusere på behandlingssikkerhed og underdatabehandlere.

Den daglige overvågning

Overvågning af borgere vil være i fokus, og der vil blive kigget på overvågning på arbejdspladsen, forbrugs- og rejsemønstre samt parkering.

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Dette er et komplekst område, både når det gælder det private og det offentlige, og der behandles store mængder persondata under rekrutteringsprocessen såvel som løbende under en ansættelse. Datatilsynet har det næste halve år fokus på sletning af oplysninger, der er indsamlet under ansættelsesprocesser samt arbejdsgivers oplysningspligt om kontrolforanstaltninger i forbindelse med medarbejdere.

Automatiske afgørelser og profilering

Automatiske afgørelser og profilering sker oftere og oftere og kan få store konsekvenser for de involverede personer. Datatilsynet vil i første omgang kigge på bank- og forsikringsbranchen. Der vil, under Datatilsynets planlagte besøg, være fokus på overholdelse af reglerne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 22.

Du kan læse flere detaljer i Datatilsynets nyhed om emnet her

Har du spørgsmål eller udfordringer står vores persondataret-team klar til at hjælpe.