Den 30. oktober 2019 pålagde Datatilsynet i Berlin boligselskabet Deutsche Wohnen SE en bøde på 14,5 mio. euro, fordi boligselskabet ikke er i stand til at slette lejeres personoplysninger i rette tid.

På baggrund af et tilsyn juni i 2017 konstaterede Datatilsynet i Berlin, at det tyske boligselskab ikke slettede lejeres personoplysninger fra deres arkivsystem, når personoplysningerne ikke længere var nødvendige at opbevare i forhold til boligselskabets legitime formål.

Årsagen til den manglende sletning var, at selskabets arkiveringssystem ikke understøttede sletning af oplysninger.

Ved et opfølgende tilsyn i marts 2019 konstaterede Datatilsynet i Berlin, at Deutsche Wohnen SE fortsat ikke var i stand til at slette personoplysninger, som blev opbevaret uden formål, og at boligselskabet således fortsat behandlede lejeres personoplysninger uden et legitimt formål og lovgrundlag.

Datatilsynet i Berlin har på baggrund heraf pålagt Deutsche Wohnen SE en administrativ bøde på 14,5 mio. euro med henvisning til, at det tyske boligselskab har overtrådt persondataforordningens artikel 5, som omhandler de grundlæggende principper for databeskyttelse, herunder dataminimering, og persondataforordningens artikel 25, stk. 1, som blandt andet omhandler den dataansvarliges forpligtelse til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er designet med henblik på effektiv implementering af de grundlæggende principper for databeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål, står vores GDPR-team altid til rådighed med kompetent sparring og rådgivning.

Deutsche Wohnen SE pålagt bøde på 14,5 mio. euro for overtrædelse af persondataforordningen