CLEMENS Advokatfirma er et advokatpartnerselskab oprettet i henhold til dansk lovgivning.

CLEMENS Advokatfirma er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater. Virksomhedens advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler.

Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

CLEMENS Advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring hos:
HDI Global Specialty Danmark
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø

www.clemenslaw.dk

Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et advokat-/klientforhold til CLEMENS Advokatfirma.

Dele af dette websted indeholder links til eksterne websteder, og enkelte eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. CLEMENS Advokatfirma er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med CLEMENS Advokatfirma.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til info@clemenslaw.dk