Ny ejerlejlighedslov på vej

Den 15. januar 2020 fremsatte Boligminister Kaare Dybvad Bek lovforslag til en ny ejerlejlighedslov.

Den nugældende lov om ejerlejligheder trådte i kraft den 1. juli 1966. Siden da har loven gennemgået mange ændringer, hvilket har skabt et kompliceret retslandsskab, der kan være svært at navigere rundt i.

Den forrige regering nedsatte tilbage i 2016 et udvalg, der havde til opgave at udarbejde et forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov.

Udvalget afleverede sin rapport den 21. marts 2019 og forslaget til en ny ejerlejlighedslov blev i september 2019 sendt i offentlig høring.

Et af formålene med den nye lov er at foretage en modernisering af ejerlejlighedsloven. Dette skal sikre en tidssvarende, forenklet og mere overskuelig regulering af ejerlejligheder.

Herudover skal lovforslaget sikre, at borgernes rettigheder styrkes i form af en forenkling af lovens struktur, anvendelsesområde samt en opdatering af reglerne om normalvedtægt for ejerforeninger.

Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Nye regler og nye muligheder for opdeling

Ud over en modernisering og forenkling indeholder det fremsatte lovforslag enkelte ændringer af lovens opdelingsforbud.

Bygninger opført den 1. juli 1966 eller tidligere

Det foreslås at ophæve den nugældende lovs forbud mod opdeling af ældre private udlejningsejendomme med to beboelseslejligheder med erhverv. Ifølge udvalget vil dette give større fleksibilitet for borgere, der ikke kan få solgt eller udlejet deres erhvervsdel.

Herudover foreslås det at ophæve størrelseskravet på 85 kvadratmeter for nyetablerede lejligheder ved opdeling af blandede beboelses- og erhvervsejendomme, hvor erhvervsdelen udgør mere end 80 pct. af bygningens samlede areal – 80/20-reglen.

Ændringen øger muligheden for opdeling og etablering af nye mindre lejligheder, f.eks. til enlige og studerende.

Endelig foreslås at indføre en generel adgang til at opdele ældre udlejningsejendomme med beboelseslejligheder og erhverv, ved at udlægge alle beboelseslejlighederne som én lejlighed, som ikke kan videreopdeles, og erhvervsenheden som én anden ejerlejlighed.

Bygninger opført efter den 1. juli 1966

I det fremsatte lovforslag anføres, at de øvrige opdelingsforbud vedrørende ældre udlejningsejendomme, ejendomme tilhørende andelsboligforeninger og landbrugsejendomme fastholdes.

Blandede ejendomme

Det foreslås endvidere, at mulighederne for opdeling af blandede ejendomme smidiggøre, hvor en bygning ”låser” for opdeling.

Dette gøres ved at indføre en generel adgang til at opdele en ejendom ved at udlægge en hel bygning på ejendommen, som ikke kan opdeles, som én ejerlejlighed med flere beboelseslejligheder og derudover opdele de øvrige bygninger i separate ejerlejligheder.

Slutteligt skal det bemærkes, at det uanset opførelsesår fortsat er muligt at opdele en bygning i ejerligheder, når disse udelukkende anvendes til andet end beboelse.

Såfremt du har spørgsmål til den nye lov om ejerlejligheder, er du velkommen til at kontakte os: info@clemenslaw.dk