"CLEMENS bistår i alle typer straffesager, herunder straffesager omhandlende økonomisk kriminalitet."
535