"Fonde bør indgå som et af flere redskaber, når planen for generationsskifte skal lægges."
528