"Clemens bistår med praksisoverdragelser inden for den primære sundhedssektor. Vi rådgiver praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kiropraktorer, psykologer, fysioterapeuter og dyrlæger ved køb og salg af praksis, etablering af samarbejder mm."
703