Varemærke som kendetegn for din virksomhed

At have styr på sine immaterielle rettigheder kan have afgørende betydning for din virksomheds succes og vækst.

Men hvad er et varemærke?

Et varemærke er en eneret til de særlige elementer, som kendetegner din virksomhed, produkt eller tjenesteydelse. Varemærkeloven indeholder særlige betingelser for, at et forretningskendetegn kan opnå beskyttelse som et varemærke.
Et varemærke kan anvendes til at adskille sig fra sine konkurrenter og til at skabe en identitet for virksomheden. Typisk består varemærker af et navn, et logo eller et slogan, men det kan også bestå af andre forretningskendetegn, for eksempel dufte eller farver.

Varemærker inddeles traditionelt i følgende kategorier:

  • Figurmærker: Et figurmærke er en fællesbetegnelse for flere typer af varemærker, for eksempel logoer eller symboler.
  • Ordmærker: Et ordmærke er ord eller en speciel kombination af bogstaver.
  • Lydmærker: Et lydmærke er lyde, for eksempel en jingle eller en signaturlyd.
  • Vareudstyrsmærker: Et varemærkeudstyr er produktets form, udstyr eller emballage.

Hvordan kan jeg beskytte mit varemærke?

Der findes i Danmark to muligheder for at beskytte ens varemærke. Dette er enten ved ibrugtagning eller ved registrering.

Beskyttelse ved ibrugtagning

I Danmark opnår du som udgangspunkt beskyttelse af dit varemærke fra første reelle markedsføringsmæssige brug. Beskyttelse ved ibrugtagning kræver, at brugen har haft et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter. Brugen skal dermed have haft et vist omfang, herunder i den geografiske udstrækning.

Hvis du ikke registrerer dit varemærke, og der senere opstår en konflikt, skal du kunne dokumentere, at du har retten til det. Fordi varemærket ikke er registreret, kan bevisbyrden være vanskelig og omkostningstung at løfte. Det kan derfor være en fordel at registrere et varemærke – også selvom man har brugt det i mange år.

Beskyttelse ved registrering

Hvis du vil sikre, at andre ikke benytter varemærket, bør du altid overveje en registrering af det. Når varemærket bliver registreret, opnår du dokumentation på, at det udelukkende er dig, der har rettighederne til at bruge det.

Hvis du ønsker, at dit varemærke skal registreres i Danmark, skal dette gøres ved Patent- og Varemærkestyrelsen. De rettigheder, som er knyttet til et registreret varemærke, bortfalder, hvis varemærket ikke tages i brug inden 5 år efter registreringen her i landet. Ud over en dansk registrering kan du også overveje en international registrering i enkelte lande, EU eller i resten af verden. Registrering i andre lande eller områder bør ske, hvor varemærket anvendes eller påtænkes anvendt.

Hvad er et varemærke og hvodan beskytter du det?

Hvad er en varemærkeregistrering?

En varemærkeregistrering er en proces, hvor du registrerer dit varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen for at sikre, at det er beskyttet mod krænkelser af andre virksomheder eller personer. Når du har registreret dit varemærke, får du en eksklusiv ret til at bruge det i forbindelse med dine produkter eller tjenester og forhindre andre i at bruge det samme eller lignende varemærke i samme branche eller marked. Varemærkeregistrering giver dig dermed rettigheder til at forsvare dit brand og beskytte det mod krænkelse eller misbrug. Varemærkeregistreringen skal opdateres og fornyes regelmæssigt for at opretholde beskyttelsen af dit varemærke.

Hvordan registreres et varemærke?

For at registrere et varemærke skal du først og fremmest undersøge, om det ønskede varemærke allerede er registreret af andre. Dette kan du gøre ved at søge i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister.

Når du har fundet ud af, at varemærket ikke allerede er registreret, kan du ansøge om registrering af varemærket. Dette gøres ved at udfylde en ansøgning på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.
I ansøgningen skal du oplyse, hvilket varemærke du ønsker at registrere, samt hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket skal bruges i forbindelse med. Du skal også oplyse, hvem der er ejer af varemærket.

Når ansøgningen er indsendt, vil Patent- og Varemærkestyrelsen undersøge, om varemærket har særpræg, og om det kan forveksles med andre allerede registrerede varemærker. Hvis ansøgningen godkendes, vil varemærket blive registreret, og du vil få et certifikat, der beviser dine rettigheder til varemærket. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være en proces med at svare på spørgsmål eller indsigelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen i løbet af ansøgningsprocessen. Vær opmærksom på, at varemærkeregistreringen skal opdateres og fornyes regelmæssigt for at opretholde beskyttelsen af dit varemærke.

Krav til beskyttelse af varemærket

Varemærkeloven indeholder visse betingelser for, at et varemærke kan beskyttes. Betingelserne gælder både for registrerede og ikke-registrerede varemærker.

Betingelserne lyder som følger:

  • Varemærket skal have særpræg. Betingelsen indebærer, at varemærket skal kunne adskille sig fra andre varemærker, idet formålet med et varemærke er, at andre skal kunne kende forskel på dit varemærke og andre varemærker.
  • Varemærket må ikke være beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, du sælger. F.eks. kan man ikke få eneret til ordet ”bager”, hvis man driver et bageri. Hvis virksomheder kunne få eneret til ord, som beskriver en bestemt vare eller tjenesteydelse, ville dette være konkurrenceforvridende.
  • Varemærket må ikke være vildledende eller i strid med loven.
  • Varemærket må ikke indeholde symboler, herunder flag eller våbenskjold. Et varemærke må kun indeholde statskendetegn, hvis der er opnået tilladelse til dette.

Hvor lang tid tager det at registrere et varemærke?

Det tager normalt mellem 6-12 måneder at registrere et varemærke i Danmark. Processen kan tage længere tid, hvis der opstår udfordringer eller problemer med registreringen, f.eks. hvis dit varemærke allerede er blevet registreret af en anden virksomhed. Det er derfor vigtigt at undersøge, om dit ønskede varemærke er ledigt, før du ansøger om registrering. Det kan også være en god idé at søge hjælp fra en professionel varemærkerådgiver eller advokat, der kan give dig råd og vejledning omkring registreringsprocessen og beskyttelse af dit varemærke. Husk, at et registreret varemærke giver dig rettigheder til at beskytte dit navn, logo eller slogan mod kopiering eller misbrug fra andre virksomheder, så det er en vigtig investering for din virksomhed.

Er der nogen omkostninger forbundet med varemærkeregistrering?

Ja, der er omkostninger forbundet med varemærkeregistrering. Patent- og Varemærkestyrelsen opkræver et gebyr for at behandle din ansøgning om varemærkeregistrering. Gebyrets størrelse afhænger af ansøgningens omfang og antal klasser, som varemærket ønskes registreret i. Udover gebyret til Patent- og Varemærkestyrelsen kan der også være omkostninger forbundet med at få hjælp til at udarbejde ansøgningen eller at få rådgivning om varemærkebeskyttelse fra en fagperson. Det er dog vigtigt at huske på, at omkostningerne ved varemærkeregistrering er en investering i at beskytte dit varemærke mod krænkelser og sikre din virksomheds identitet og position på markedet.

Hvad sker der, hvis jeg ikke fornyer registreringen af et varemærke?

Hvis du ikke fornyer registreringen af dit varemærke, vil det miste sin beskyttelse. Dette betyder, at andre virksomheder vil kunne bruge dit varemærke eller noget lignende uden at bryde loven om varemærkekrænkelse. Det er derfor vigtigt, at du husker at fornye registreringen af dit varemærke inden udløbsdatoen, så du kan opretholde din rettighed til det. Hvis du ikke fornyer registreringen i tide, kan du risikere at skulle starte processen for registrering af varemærket forfra. Det kan være en lang og dyr proces, og i mellemtiden vil du ikke have nogen beskyttelse mod varemærkekrænkelse. Derfor er det vigtigt at have styr på dine varemærkeregistreringer og deres fornyelse.

Bør du registre dit varemærke?

Det er en konkret vurdering, om du bør registrere dit varemærke. I vurderingen bør du overveje, hvor stor betydning varemærket har for din virksomhed, herunder for dit brand, produkter eller tjenesteydelser. Tænk f.eks. på, hvor stor betydning varemærket ”Apple” har for virksomheden Apple. Hvis varemærket styrker din konkurrenceevne og har betydning for din markedsposition, anbefales det at registrere varemærket. I overvejelserne bør du også tage stilling til, om virksomheden har planer om udvidelse til andre geografiske områder eller allerede er aktiv i andre områder end Danmark.
Hos CLEMENS hjælper vi gerne med at undersøge dine muligheder for registrering af dit varemærke samt udarbejdelse af ansøgningen.

Har du spørgsmål til varemærker eller immaterialret i øvrigt, er du også altid velkommen til at kontakte CLEMENS’ eksperter i IP-rettigheder