Import af ulovlige kopivarer: Toldmyndighederne kan på baggrund af en anmodning fra en virksomhed, der har et registreret varemærke, design eller anden IP-rettighed (en rettighedshaver), hjælpe med at holde øje med og standse import af ulovlige kopier af de pågældende produkter, når de er på vej ind i EU.

Ifølge tal fra den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, er det kun 5 procent af de danske forbrugere i dag, der efter eget udsagn bevidst køber kopivarer. Alligevel er antallet af sager med kopivarer siden 2015 firdoblet, og salget af ulovlige kopivarer er fortsat en så omfattende forretning, at rettighedshavere både i Danmark og i resten af Europa hvert år lider meget betydelige tab som følge heraf.

I mange tilfælde er det imidlertid muligt at hindre importen af kopivarer allerede ved EU’s grænser. Toldmyndighederne er de første ved EU-grænserne til at kunne håndhæve immaterielle rettigheder. De tilbyder derfor rettighedshavere hjælp til at holde øje med og visse tilfælde at standse eventuelle kopivarer, når de er på vej ind i EU.

Toldmyndighederne griber imidlertid kun ind, hvis rettighedshaverne har anmodet herom. For at toldmyndighederne kan gribe ind hurtigt og forhindre videresalg af kopivarer, så kræver det dermed en anmodning om indgriben fra rettighedshaveren.

Det er muligt at hindre import af kopivarer allerede ved EU’s grænser

Hvorfor indgive en anmodning om indgriben?

Anmodningen om indgriben er et gratis tilbud om hjælp fra toldmyndighederne. Der lægges hermed op til et tæt samarbejde mellem rettighedshaverne og toldmyndighederne for på bedste vis at kunne gribe hurtigt ind og forhindre videresalg af kopivarer.

Hvad bør anmodningen indeholde?

Anmodningen bør overordnet indeholde så mange oplysninger som muligt, idet toldmyndighederne hermed har de bedste forudsætninger for at udarbejde risikoprofiler til brug for toldkontrollen.  Oplysninger om virksomhedens produkter, immaterielle rettigheder samt transportruter er altafgørende oplysninger for myndighedernes målrettede kontrolindsats, idet de hermed får kendskab til, hvad de særligt skal være opmærksomme på i deres søgning efter ulovlige kopivarer.  

Antallet af sager med import af ulovlige kopivarer er siden 2015 firdoblet.

Hvordan indgives anmodningen?

Anmodningen kan indgives som en generel anmodning om toldmyndighedernes indgriben for et enkelt EU-land (en national anmodning) eller for et udvalg af EU-lande (en EU-anmodning).

Du kan her finde blanketten til anmodningen om toldmyndighedernes indgriben samt en nærmere beskrivelse af, hvortil anmodningerne i Danmark skal sendes.

CLEMENS har betydelig erfaring med håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder i relation til udarbejdelse og indlevering af anmodninger om bistand fra toldmyndighederne.  CLEMENS bistår også med beskyttelse af immaterielle rettigheder i form af bl.a. indlevering af ansøgninger om f.eks. varemærke- og designregistreringer samt indgåelse af licensaftaler og andre kommercielle aftaler omhandlende immaterielle rettigheder.  

Har du spørgsmål i relation til ulovlig import af kopivarer, beskyttelse eller håndhævelse af immaterielle rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister.