Influencere på fødevareområdet: Fødevarestyrelsen har udgivet to vejledninger for hhv. influencere og virksomheder, der benytter influencere, til at markedsføre fødevarer eller foder på de sociale medier.

Kommercielle samarbejder mellem influencere og virksomheder bliver mere og mere udbredte. Hvor der tidligere i højere grad var fokus på, at opslag fra influencere tydeligt skulle markeres som reklame, har flere og flere problemstillinger nu meldt sig.

På fødevareområdet gælder der særlige regler for, hvilke ernærings- og sundhedsmæssige kvaliteter og egenskaber, det er tilladt at fremhæve ved produkterne. Disse særlige regler gælder også, når markedsføringen sker via influencere. Som virksomhed er man ansvarlig for sin markedsføring, uanset om denne kommer direkte fra virksomheden selv eller fra influencere. Oplysninger på både emballage og i opslag, hashtags og videoer på sociale medier skal derfor altid leve op til reglerne om anprisning af ernæring- og sundhedsegenskaber for fødevarer og foder.

Markedsføringsreglerne skal desuden overholdes i alle kommercielle samarbejder med influencere på fødevareområdet. Det vil sige både i samarbejder, hvor influenceren får betaling, men også når betalingen for omtalen består i gratis produkter eller lignende.

Influencere på fødevareområdet har ofte ikke samme kendskab til reglerne om fødevarer og foder, som foder- og fødevarevirksomheder har

Influencere på fødevareområdet skal klædes på

Influenceren har ofte ikke samme kendskab til reglerne om fødevarer og foder, som foder- og fødevarevirksomheder har. Da markedsføringen er virksomhedens ansvar, er det vigtigt, at influenceren bliver klædt ordentligt på forinden. Vejledningen, der retter sig til virksomhederne, giver fem gode råd til at sikre, at reglerne overholdes, når man indgår i et samarbejde med en influencer:

  1.  Giv influenceren en introduktion til, hvad anprisninger er.
  2. Lav en liste over ernærings- og sundhedsanprisninger, det er tilladt at bruge for det pågældende produkt.
  3. Giv influenceren eksempler på, hvordan tilladte anprisninger kan formuleres.
  4. Gør opmærksom på relevante faldgruber.
  1. Orientér influenceren om, hvem der kan kontaktes hos virksomheden, hvis der opstår tvivl om reglernes anvendelse.

Influencere på fødevareområdet bør holde sig til de godkendte anprisninger for produktet, selvom faldgruberne kan være tillokkende.

Fødevarestyrelsen har givet en række eksempler på faldgruber blandt influencere i kommercielle samarbejder:

  • Fremhævelse af at et produkt har eller potentielt har en virkning på sygdomme eller symptomer – hvad enten det er forebyggelse, lindring eller helbredelse. F.eks. ”produktet fjerner hovedpine”.
  • Personlige beretninger om sundhedsmæssige virkninger, der ikke er dokumenterede. F.eks. ”vitaminerne har en positiv og for mig mærkbar effekt på mit energiniveau” eller ”jeg har tabt mig 10 kg ved at drikke produktet”.
  • Der gives uspecifikke udsagn om sundhed, uden at dette er efterfulgt af en godkendt og relateret sundhedsanprisning, hvor forbrugeren ikke bliver oplyst om, hvad der giver den nævnte effekt. Det kan ikke efterprøves, om udsagnet er sandt, så længe det er uspecifikt. F.eks. ”jeg tager gurkemeje for mine led og muskler”.
  • Produktet beskrives med tillægsord, der på en misvisende måde forstærker effekten af en godkendt ernæringsanprisning. Reklamen kan derved blive for forskellig fra den sproglige betydning af en godkendt anprisning. F.eks. ”der er ekstremt lavt fedtindhold i produktet”.
  • Der fremhæves en skønhedseffekt, der samtidigt indikerer en sundhedseffekt ved produktet. F.eks. ”sikrer din huds fugtbalance” eller ”produktet giver færre rynker”.

Det kan desuden være en god idé at aftale med influenceren, at opslag og indhold på de sociale medier skal godkendes af virksomheden, før det offentliggøres.

Influencere på fødevareområdet skal klædes på

Hos CLEMENS Advokatfirma er det vores vurdering, at der i takt med den øgede rolle, som de sociale medier og influencere har i markedsføringen, vil være et stigende behov for at få klarlagt de retlige rammer herved.

Vi står altid klar, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning vedr. markedsføringsreglerne, eller hvis din virksomhed har brug for hjælp til at udarbejde samarbejdsaftaler med influencere m.v.