Kommanditselskaber, som er registreringspligtige i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har siden den 1. juli skulle registrere oplysninger om selskabets ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Det Offentlige Ejerregister

Den 15. december 2014 blev Det Offentlige Ejerregister en realitet, og fra den dato skal alle danske aktie- og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, partnerselskaber og SE-selskaber registrere oplysninger om ejere, der ejer 5 pct. eller mere af et selskabs kapital eller stemmer, eller har panteret i 5 pct. eller mere af selskabets stemmer, og har til hensigt at udnytte stemmeretten.

Pr. 1 juli 2016 gælder denne registreringspligt også for visse kommanditselskaber.

Hvilke K/S’er skal registreres?

Registreringspligten omfatter alene de kommanditselskaber, der er registreringspligtige i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvilket vil sige kommanditselskaber, hvor alle komplementarer er iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber eller andre typer selskaber med begrænset hæftelse, eller alle komplementarer er interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter eller komplementer er enten kapitalselskaber eller registreringspligtige interessentskaber eller registreringspligtige kommanditselskaber.

Ovennævnte medfører, at kommanditselskaber, hvor en eller flere af komplementarerne ikke er et kapitalselskab, men i stedet f.eks. en fysisk person, ikke vil være registreringspligtige, og dermed ikke omfattet af kravet om registrering af selskabets ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Fordeling af ejerandele og stemmer skal registreres

De ejere, der besidder 5 pct. eller mere af selskabet, skal registreres. Hvis ingen besidder mere end 5 pct. af ejer- eller stemmeandele, skal selskabet også registrere denne oplysning.

Reglerne er identiske med reglerne for A/S, ApS, IVS, P/S og SE. Det vil sige, at oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister skal opdateres, hvis grænserne for en ejers ejerskab på 5, 10, 15, 20 , 25, 50, 90, 100 pct., 1/3 og 2/3 af kapitalen eller stemmerettighederne passeres.

Selskabets ledelse er ansvarlig for registreringen

Både fysiske og juridiske personer har pligt til at meddele deres ejerandele til selskabet senest 2 uger efter ændringen af ejerandelen. Det er dog selskabets ledelse, der er er ansvarlig for registreringen af oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister. Sker der ændringer i ejer- og/eller stemmeandele, er der pligt til at opdatere oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister.

Hvornår skal registreringen senest foretages?

Eksisterende kommanditselskaber har frist til at registrere deres ejerandele frem til den 1. oktober 2016.

Nye kommanditselskaber skal derimod registrere deres ejere hurtigst muligt i Det Offentlige Ejerregister, hvilket vil sige senest inden for et par dage efter stiftelsen af selskabet eller ændringen af de registreringspligtige forhold.

Har du spørgsmål til ovennævnte eller ønsker I hjælp til selve registreringen, kan der rettes henvendelse til advokat Dennis Birkeholm Larsen eller advokat Tommi Hjelmdal Ahrenholt.