Østre Landsret afsagde for nylig en kendelse, der giver en udvidet beskyttelse til forhandlere af køretøjer med ejendomsforbehold.

Landsretten udtalte, at fogedretten i medfør af retsplejelovens § 498, stk. 2, eller principperne heri kan medvirke til, at køretøjer bliver efterlyst i situationer, hvor køberen er forsvundet til udlandet uden at betale. Formålet hermed er, at sælgeren kan blive indsat som formel ejer af køretøjet.

I den konkrete afgørelse havde køberen i et kreditkøb af flere køretøjer med ejendomsforbehold misligholdt sine betalingsforpligtelser over for sælgeren. Køberen var registreret som udrejst af Danmark.

Der forelå ingen oplysninger om køberens nye bopæl eller eventuelle opholdssted.

Sælger du køretøjer med ejendomsforbehold?

Landsretten udtalte, at da køberen var forsvundet til udlandet uden at efterlade oplysninger om sit opholdssted, havde sælgeren en retlig og beskyttelsesværdig interesse i, at fogedretten efterlyste køretøjerne.

Landsretten fandt, at fogedretten med hjemmel i retsplejelovens § 498, stk. 2, eller principperne heri kunne medvirke til en efterlysning af de pågældende køretøjer. Det kræves, at fogedretten finder, at de yderligere betingelser i kreditaftaleloven er opfyldt, jf. retsplejeloven § 598, stk. 2, jf. § 495, stk. 1, 1. pkt.

Har du spørgsmål til ovenstående eller salg med ejendomsforbehold, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS’ specialister.