Korttidsansættelse: Juletiden nærmer sig med hastige skridt, og for de fleste virksomheder betyder det yderligere travlhed og flere besøgende i deres butikker og på deres hjemmesider. For at imødekomme det øgede antal kunder ansætter mange virksomheder juleassistance til at hjælpe til i butikken, på lageret eller andre steder i virksomheden. Der er flere bestemmelser, som virksomhederne skal være opmærksomme på i forbindelse med sådanne korttidsansættelser.

Almindelige regler

De fleste typer af ansættelser sker sædvanligvis som tidsubegrænsede funktionærstillinger, hvor man ikke er på lånt tid. Men i mange tilfælde har virksomheder brug for hjælp til konkrete opgaver eller til travle perioder som eksempelvis i juletiden. Det er ikke et usædvanligt ansættelsesvilkår, og mange bruger det til at supplere eller aflaste den faste arbejdskraft. En sådan aftale er dermed gældende, til en given begivenhed indtræder, f.eks. en dato eller en opgave, som bliver udført. Det kan være en god idé at gøre brug af en sådan aftale i travle perioder som julen, men der er mange regler, man skal være opmærksom på. 

Korttidsansættelse og juleassistance

Ligesom ved helt almindelige ansættelser er kontrakten eller ansættelsesbeviset en væsentlig del af det, man skal holde sig for øje. Man har som arbejdsgiver efter loven først pligt til at udarbejde en kontrakt/et ansættelsesbevis, når medarbejderen har været ansat i mere end en måned. Men også ved korttidsstillinger kan det kan være en god idé at få styr på den indgående aftale. Der kan nemt opstå tvivl om ansættelsens omfang og længde. Manglende ansættelsesbevis vil ofte blive arbejdsgiverens problem, da en eventuel tvivl om ansættelsesvilkårene som udgangspunkt vil falde ud til medarbejderens fordel.

Ofte sker en korttidsansættelse på tids- eller opgavevilkår, hvor ansættelsesforholdet ophører, når opgaven er fuldført, eller når den i aftalen forudsatte dato indtræder. Uanset dette er det altid en fordel at aftale et opsigelsesvarsel, således at aftalen kan bringes til ophør forinden, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Ansættelser på tids- eller opgavevilkår er lige så bindende og gyldige som løbende og ubegrænsede ansættelsesaftaler. Det følger af reglerne om korttidsansættelser, at man ikke må omgå de præceptive regler om opsigelsesvarsler og anciennitetsbestemte goder ved kontinuerligt at oprette korttidsansættelsesaftaler.

Når udløbsdatoen indtræder, eller opgaven er fuldført, ophører aftalen som udgangspunkt automatisk, og det vil derfor ikke være nødvendigt at iagttage et bestemt opsigelsesvarsel.

Står din virksomhed overfor en travl julesæson, og har I brug for rådgivning i forbindelse med opjustering af medarbejderstaben, er du altid velkomne til at kontakte CLEMENS’ specialister i ansættelsesret.