Amanda beskæftiger sig primært med corporate compliance, herunder blandt andet databeskyttelse, markedsføringsret, forbrugerret, whistleblowerlovgivning og NIS2. Amanda rådgiver endvidere klienter inden for ansættelsesret og generel erhvervsret.

Amanda bistår både store og små virksomheder med at håndtere compliancerelaterede udfordringer og har altid fokus på at skabe praktiske og brugbare løsninger for sine klienter.

Amanda rådgiver blandt andet om praktisk implementering af ny lovgivning (fx GDPR og NIS2), indgåelse og forhandling af databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere, udarbejdelse af privatlivspolitikker, håndtering af sikkerhedsbrud, vurdering af markedsføringstiltag, anmeldelses- og klagesager hos Datatilsynet og klagesager hos Forbrugerombudsmanden.

Herudover bistår Amanda både private virksomheder og offentlige myndigheder med rådgivning om whistleblowerlovgivningen og administration af whistleblowerordninger. Amanda har medvirket til etableringen af CLEMENS’ whistleblowerordning.

Amanda holder jævnligt oplæg om databeskyttelsesretlige nyheder og problemstillinger i CLEMENS’ juridiske netværksgruppe for persondataspecialister.

Amanda er medforfatter til det danske kapitel i The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review, 9th edition, der giver et globalt overblik over udviklinger og nøgleområder i det databeskyttelsesretlige landskab og et kapitel om databeskyttelse i forbindelse med køb og salg af virksomheder i Lexology’s Practice Guide Nordic M&A 2022, Digital Edition.

Sprog

Dansk
Engelsk

Baggrund

Cand.jur. 2022, Aarhus Universitet