Amanda beskæftiger sig primært med databeskyttelse, whistleblowerordninger, ansættelsesret og generel erhvervsret.

Amanda hjælper klienter – typisk multinationale selskaber – med at håndtere diverse ansættelses- og databeskyttelsesretlige udfordringer samt generel compliance hermed. Herunder forestår Amanda blandt andet vurdering af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere for klienter.

Derudover holder Amanda jævnligt oplæg om databeskyttelsesretlige nyheder og problemstillinger i CLEMENS’ juridiske netværksgruppe for persondataspecialister.

Amanda er desuden medforfatter på et kapitel om databeskyttelse i forbindelse med køb og salg af virksomheder i Lexology’s Practice Guide Nordic M&A 2022, Digital Edition.

Endelig indgår Amanda i administrationen af CLEMENS’ whistleblowerordning

Sprog

Dansk
Engelsk

Baggrund

Cand.jur. 2022, Aarhus Universitet