Anne-Mette beskæftiger sig primært med selskabsret, immaterialret og proces.

Anne-Mette tilbyder rådgivning i relation til kommercielle kontrakter og virksomhedsoverdragelser samt rådgivning inden for bl.a. spørgsmål om krænkelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder og i sager vedrørende indgåelse af kontrakter om kommercialisering af immaterielle rettigheder.

Anne-Mette har derudover erfaring med førelse af retssager om erhvervsretlige spørgsmål.

Sprog

Skandinaviske sprog
Engelsk

Baggrund

Uddannelse: cand.jur. 2018, Aarhus Universitet
Har tidligere arbejdet hos Advokatfirmaet Rödstenen, 2018-2022