Bine beskæftiger sig primært med selskabsret, virksomhedsoverdragelse, generationsskifte og skatteret.

Bine bistår virksomheder og selskaber med erhvervs- og skatteretlige problemstillinger i bred forstand, herunder blandt andet i relation til stiftelse af selskaber, udarbejdelse af ejeraftaler, kontraktindgåelse, virksomheds- og aktivoverdragelser samt omstruktureringer, og de skattemæssige spørgsmål i relation hertil.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Baggrund

  • Cand.jur. 2017, Aarhus Universitet