Caroline beskæftiger sig primært med ansættelsesret, immigrationsret (erhverv) og HR-databeskyttelse.

Caroline Sylvester tilbyder rådgivning om alle aspekter inden for ansættelsesretten, herunder bl.a. i relation til ansættelser, ophør af ansættelsesforhold, lønelementer (herunder bonus og andre incitamentsordninger), beskyttelse af personoplysninger, omstruktureringer (kollektive afskedigelser og flytning af medarbejdere) samt arbejdsgiverbeskyttelse mod medarbejderes aktiviteter efter ansættelsesforholdets ophør.

Caroline beskæftiger sig i øvrigt med kommerciel immigrationsret og rådgiver i den forbindelse om arbejds- og opholdstilladelser som følge af behov for flytning af arbejdskraft på tværs af landegrænser.

Derudover rådgiver Caroline om generelle erhvervsretlige spørgsmål.

Sprog

Skandinaviske sprog
Engelsk

Baggrund

Uddannelse: cand. jur. 2016, Aarhus Universitet
Har tidligere arbejdet hos Kirk Larsen og Ascanius, 2014-2016