Casper beskæftiger sig primært med skatteret, selskabsret og generel erhvervsret.

Casper bistår blandt andet virksomheder og selskaber med en lang række selskabs- og skatteretlige problemstillinger, herunder i forbindelse med stiftelse, omstrukturering og afvikling af selskaber. I tillæg dertil beskæftiger Casper sig med generel erhvervsretlig rådgivning.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk
  • Tysk

Baggrund

  • Cand.jur. 2022, Århus Universitet
  • Skrevet speciale om: ”The Battle of Forms: en komparativ analyse af populære løsninger”