Charlotte Højmark Sørensen beskæftiger sig primært med privatret, dvs. de juridiske problemstillinger og retssager, som kan opstå for privatpersoner. 

Charlotte bistår bl.a. med oprettelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster, fremtidsfuldmagter samt med behandling af dødsboer. Charlotte rådgiver og bistår endvidere med løsning af de problemer, som kan opstå i forbindelse med samlivsophævelse, skilsmisse eller separation, herunder bl.a. bodeling, ægtefællebidrag og uenighed om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Charlotte har erfaring fra sin tidligere ansættelse hos domstolene, hvor hun i en årrække har arbejdet som dommerfuldmægtig.

Retten i Aarhus har endvidere udpeget Charlotte som fast medhjælper i gældssaneringssager. Charlotte har stort kendskab til betingelserne for  gældssanering samt den praktiske gennemførelse af gældssaneringssager.

Sprog
Skandinaviske sprog
Engelsk

Hverv/medlemskaber
Fast medhjælper i gældssaneringssager ved skifteretten i Aarhus.
Underviser i Familie-/arveret på Aarhus Kommunes forskningsprojekt ”Familieiværksætterne”.

Baggrund
Medlem af Danske Familieadvokater.
Uddannelse: Cand.jur. 2006