Cristine arbejder med entreprise og udbud samt fast ejendom. Cristine har arbejdet med disse fagområder igennem hele sin advokatkarriere, først på et specialiseret advokatkontor i Nordjylland og efterfølgende ved TVC Advokatfirma i Aarhus, forinden Cristine den 1. januar 2019 kom til CLEMENS Advokatfirma.

Hun har særlig erfaring med entrepriseretlige spørgsmål, herunder syn og skøn, og tvister ved voldgiftsnævnet og domstolene samt udbudsretlige spørgsmål. Særlige interesseområder er kontrakter indenfor aftalerammerne af AB92/ABT93 og AB18/ABT18 og spørgsmål relateret hertil.

Cristine er endvidere uddannet inden for international kommunikation på sprogene tysk og engelsk og har i sit advokatvirke anvendt denne kompetence til behandling af sager for internationale klienter, hvilket Cristine således også har erfaring med.

Cristine er forfatter til 

 • ”Nyt direktiv om bæredygtighedsrapportering vedtaget”, 2022
 • ”Konkurs på byggepladsen 3 – hvornår er arbejdet i en konkurssituation leveret?”, 2022
 • ”Konkurs på byggepladsen del 2: “Mangler ved arbejdet eller manglende betaling””, 2022
 • ”Konkurs på byggepladsen: “Rettigheder og pligter vedrørende materialer og materiel””, 2022
 • ”Stigende priser på byggematerialer – Er prisstigninger force majeure?”, 2022
 • ”Stigende priser på byggematerialer – hvordan dokumenters reguleringen?”, 2022
 • ”Stigende priser på byggematerialer – hvornår kan entreprisesummen reguleres?”, 2022
 • ”Hvad gør udlejer, hvis lejemålet ønskes omregistreret fra et erhvervslejemål til et boliglejemål?”, 2022
 • ”Højesteret stadfæster gæsteprincippets rækkevidde”, 2022
 • ”Stigende priser på byggematerialer”, 2021
 • ”Opsigelse af gasforsyning i lejlighed”,  2021
 • ”Hvad gør udlejer, hvis ejendommen skal renoveres, men entreprenøren afviser med henvisning til coronavirus?”, 2020
 • ”Key issues to entrepreneurship – from a legal perspective” v/ Seier Capital, 2016. 
 • ”Konkurslovens omstødelsesbestemmelse vedrørende gaver og anvendelsen af denne i forbindelse med dispositioner, hvori der er en ubalance”, 2013. 
 • ”Arealmangler ved fast ejendom”, 2012

Sprog 

 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk

Hverv/medlemsskaber 

 • Ekstern lektor i faget ”Fast ejendom” ved Aalborg Universitet
 • Ekstern lektor i faget ”Entrepriseret” ved Aalborg Universitet

Baggrund 

 • Møderet for Landsretten, 2021
 • Advokat, 2016
 • Cand.jur., 2013
 • BA ling.merc., 2008