Esben Holm arbejder primært med erhvervs- og skatteretlige forhold i rådgivningsrelaterede sammenhænge. Esben yder rådgivning til en bred vifte af kundetyper, herunder virksomheder, andre professionelle rådgivere samt private personer.

I det daglige er Esben i vidt omfang beskæftiget med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter samt øvrige erhvervsretlige forhold. Esben rådgiver også vedrørende forenings- og fondsretlige forhold og de skattemæssige spørgsmål i relation hertil.

Esben afholder løbende kurser vedrørende generationsskifte og omstrukturering samt skatteretlige og selskabsretlige emner.

Sprog 

  • Dansk
  • Engelsk

Baggrund 

  • Advokat, 2012
  • Cand.jur. Aarhus Universitet 
  • Møderet for Landsretten