Frederik beskæftiger sig primært med fast ejendom, herunder inkasso- og fogedret samt procesret.
Frederik rådgiver både private og offentlige klienter.

Rådgivningen omhandler hovedsageligt køb og salg af erhvervs- og boligejendomme, ejer-foreningsforhold, lejeinkasso og udsættelsessager samt retssager.

I rådgivningen indgår ofte både leje- og entrepriseretlige forhold.

BAGGRUND

Karriere

• CLEMENS Advokatfirma, 2021 –

Uddannelse

• Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 2023

Sprog

• Dansk
• Engelsk