Frej Campen Wolthers beskæftiger sig primært med køb og salg af erhvervs- og boligejendomme samt projektudvikling. Han rådgiver i tilknytning hertil blandt andet om plan-, nabo- og entrepriseretlige forhold.
Derudover yder Frej rådgivning vedrørende bolig- og erhvervslejeretlige forhold, herunder udarbejdelse af lejekontrakter, opsigelse og ophævelse af lejeforhold samt håndtering af tvister vedrørende istandsættelse og reetablering ved lejeforholdets ophør.

Frej bistår desuden flere større andelsboligforeninger, og har herigennem opnået en bred erfaring med at rådgive om andelsboligforeningsretlige forhold, ligesom Han ofte fungerer som dirigent på generalforsamlinger. Endvidere håndterer Frej eksklusionssager og overdragelse af andelsboliger mv.

Sprog:

Dansk og engelsk.

Baggrund:

  • 2021 – CLEMENS Advokatfirma, advokat
  • 2019 – 2021 NJORD Law Firm, senioradvokat
  • 2016 – 2019 CLEMENS Advokater, advokat
  • 2013 – 2016 Gorrissen Federspiel, advokatfuldmægtig og advokat
  • 2015 Bang & Olufsen, external legal counsel (udstationering)
  • 2012 – 2013 Smith Knudsen Advokatfirma, advokatfuldmægtig
  • 2012 Cand.jur. fra Aarhus Universitet