Jakob Brix Kvols beskæftiger sig primært med behandling af konkursboer samt rådgivning om og behandling af insolvens- og inkassosager. Jakob har stor erfaring med og rådgiver klienter om håndtering af debitorsager/debitorstyring.

Herudover fører Jakob hvert år et stort antal civile retssager vedr. bl.a. insolvensretlige problemstillinger, køb, aftaleindgåelse/aftalefortolkning og kontrakter.

Sprog 

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand.jur. 2009.