Kristian Klemmensen beskæftiger sig primært med fast ejendom, navnlig med hovedvægten på erhvervslejeret, samt generel erhvervsret i bred forstand.

Derudover beskæftiger Kristian sig også med blandt andet retssager.

Førend sin ansættelse hos CLEMENS Advokatfirma arbejdede Kristian Klemmensen specialiseret med immaterialret med særligt fokus på rettidighedsbeskyttelse og håndhævelse heraf i krænkelsessager – såvel nationalt som internationalt.

Endvidere har Kristian skrevet afhandlingen ”Det erhvervslejeretlige fraflytningsopgør – Med fokus på udlejers erstatningskrav ved erhvervslejemåls ophør”.

Endelig har Kristian Klemmensen også erfaring med konceptudvikling og lignende indenfor blandt andet softwareapplikationer.

Sprog:

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund:

  • Kristian har været ansat hos CLEMENS siden 2017
  • 2021: Cand.jur., Aarhus Universitet
  • 2015-2017: Otello Advokatfirma