Lene Lausen beskæftiger sig med fast ejendom, herunder særligt rådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme, rådgivning vedrørende projektudvikling af både erhvervs- og boligejendomme samt køb og salg af boligejendomme. Lene rådgiver endvidere i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter, boliglejekontrakter, almene boligorganisationers forhold og boligretssager. Desuden har Lene erfaring med virksomhedsoverdragelser, herunder særligt vedr. ejendomsselskaber.

Lene har endvidere erfaring med andelsboligforhold, herunder stiftelse af andelsboligforeninger og overdragelse af andelsboliger.

Lene Lausen beskæftiger sig i øvrigt med de fleste aspekter inden for fast ejendom, herunder mangler ved fast ejendom, naboretlige forhold, skelsager mv. 

Sprog 

  • Skandinaviske Sprog
  • Engelsk

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand. jur. i 2004, Aarhus Universitet 
  • Har tidligere arbejdet hos Kromann Reumert (februar 2004 – februar 2014)