Maja beskæftiger sig primært med skatteret, M&A og generel erhvervsret i bred forstand. 

Maja bistår blandt andet virksomheder og selskaber med erhvervsretlige problemstillinger herunder i relation til udarbejdelse af ejeraftaler samt tillæg hertil, kontraktindgåelse og virksomhedsoverdragelser. Maja bistår ligeledes med de skattemæssige problemstillinger, der opstår i relation hertil.

Sprog: 

  • Dansk 
  • Engelsk

Baggrund: 

  • Cand.jur. 2021, Aarhus Universitet