Mette Neve er erfaren rådgiver med speciale i ansættelsesret og rådgivning omkring praksisoverdragelser inden for den primære sundhedssektor. 

Mette har gennem hele sin karriere som advokat beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret og tilbyder derfor stor erfaring i rådgivning indenfor alle ansættelsesrettens facetter til både danske og internationale virksomheder. 

Rådgivningsbehovet indenfor HR og juridiske forhold er bredt. Med sin indsigt og erfaring ved Mette, hvad der i forhold til den konkrete problemstilling er ”best practice”. Mette anviser konkrete løsninger for kunden, og lægger i sin rådgivning vægt på at få inddraget alle relevante forhold for ansættelsesforholdet og problemstillingen i beslutningsgrundlaget. Dette ud fra en grundholdning om, at den gode løsning kræver fokus på det juridiske, men tillige på de interne og kommercielle forhold i en virksomhed.

Mette Neve har desuden mangeårig erfaring med rådgivning af den primære sundhedssektor. Hun har indgående kendskab til de branchespecifikke forhold hos alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter og dyrlæger. 

Mettes rådgivning omfatter særligt køb og salg af praksis, generationsskifte samt om udfærdigelse af samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakter, samt opløsning af samarbejder. Mette underviser i praksiskøb på speciallæge uddannelsen. 

Kunderne oplever Mette som en meget engageret samarbejdspartner med fokus på tilgængelighed, tæt og konstruktiv dialog omkring sagen, samt stor faglig kompetence. 

Mette Neve er forfatter af det danske kapitel i den 9. udgave af The Employment Law Review 2019

Sprog 

  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand. jur. i 2001, Aarhus Universitet 
  • Studeret jura på University of Otago, NZ i år 2000
  • Kromann Reumert (1999-2015)
  • TVC Advokatfirma (2015 – januar 2017)