Mikkel Buus Madsen beskæftiger sig primært med konfliktløsning inden for fast ejendom, immaterialret (IPR) og generel erhvervsret. Han repræsenterer i den forbindelse vores klienter i byretten, boligretten og fogedretten, ligesom han har erfaring med behandling af ankesager og kæremål for landsretten.

Mikkel kan særligt være behjælpelig med sager om mangler ved fast ejendom, tvister i forbindelse med lejemål, herunder istandsættelseskrav, ophævelse og udsættelse af lejere, håndhævelse af immateriellerettigheder og misligholdelse af aftaler. Han kan herudover være behjælpelig med generelle erhvervsretlige spørgsmål og tvister, ligesom han kan være behjælpelig med inddrivelse af tilgodehavender hos debitorer.

Mikkel rådgiver desuden inden for et bredt udvalg af vores specialer, og kan blandt andet være behjælpelig med udarbejdelse af kontrakter, stiftelse og sikring af rettigheder over fast ejendom samt almindelige juridiske spørgsmål.

Sprog 

  • Dansk og andre skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund 

  • Cand.jur. i 2019, Aarhus Universitet
  • Mikkel har været ansat hos CLEMENS siden 2017