Mikkel Buus Madsen beskæftiger sig med fast ejendom, inkasso og generel erhvervsret i bred forstand. Han rådgiver om alle aspekter inden for fast ejendom, herunder særligt køb og salg af fast ejendom. 

Mikkel rådgiver både om private handler og erhvervsmæssige handler og kan særligt være behjælpelig med udarbejdelse af skøder, godkendelse af handler, due diligence, finansiering og tinglysning.

Derudover rådgiver Mikkel om generelle erhvervsretlige spørgsmål, herunder blandt andet i relation til udarbejdelse og indgåelse af kontrakter samt tvistløsninger, ligesom han er en del af CLEMENS Advokatfirmas inkassoafdeling. 

Sprog 

  • Dansk og andre skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund 

  • Cand.jur. i 2019, Aarhus Universitet
  • Mikkel har været ansat hos CLEMENS siden 2017