Morten Bangsgaard Kjeldsen beskæftiger sig med overdragelse af virksomheder samt erhvervsretlige problemstillinger i bred forstand.

Morten bistår både mellemstore og større virksomheder med de erhvervsretlige problemstillinger, virksomhederne støder på. Morten rådgiver især i relation til kontraktindgåelse, herunder samarbejdsaftaler med kunder og leverandører samt aktivoverdragelsesaftaler.

I en årrække har Morten rådgivet virksomheder inden for den danske slagteribranche, og Morten har i den forbindelse opbygget et stort branchekendskab.

Herudover beskæftiger Morten sig med overdragelse af virksomheder i både stor og lille skala, hvor Morten har erfaring med såvel komplekse overdragelser og investeringsrunder som mindre virksomhedsoverdragelser.

Sidstnævnte kommer særligt til udtryk i Mortens rådgivning af den primære sundhedssektor, hvor Morten har et stort kendskab til de branchespecifikke forhold hos alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kiropraktorer og fysioterapeuter.

Mortens rådgivning af den primære sundhedssektor omfatter navnlig køb og salg af praksis, etablering af generationsskifter, udfærdigelse af samarbejdsaftaler samt rådgivning om og udarbejdelse af ejeraftaler og interessentskabskontrakter, som tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende for virksomhedsdrift i den primære sundhedssektor.

Endelig har Morten stor erfaring med proces, hvor Morten fører retssager inden for en række forskellige retsområder.

Baggrund

Karriere

  • CLEMENS Advokatfirma, 2019 –

Uddannelse

  • Cand. jur. fra Aarhus Universitet, 2020
  • Advokat, 2023

Sprog

  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk

Udgivelser

Skrevet speciale om: “Køber, sælger og mæglers retsstilling ved overdragelsen af investeringsejendomme, når mægleren begår fejl ved opgørelsen af nettoindtægten for investeringsejendommen”.