Morten Bangsgaard Kjeldsen beskæftiger sig primært med erhvervsretlige problemstillinger i bred forstand.

Morten bistår bl.a. virksomheder og selskaber med de erhvervsretlige problemstillinger, virksomheder og selskaber støder på, og rådgiver især i relation til kontraktindgåelse, herunder samarbejdsaftaler med kunder og leverandører samt overdragelsesaftaler. Herudover har Morten også erfaring med indgåelse af agentaftaler.

Sprog
Dansk
Engelsk

Baggrund
Skrevet speciale om: “Køber, sælger og mæglers retsstilling ved overdragelsen af investeringsejendomme, når mægleren begår fejl ved opgørelsen af nettoindtægten for investeringsejendommen”.