Simon Jung Jensen beskæftiger sig med fast ejendom og generel erhvervsret. 

Simon rådgiver i alle aspekter indenfor fast ejendom, herunder særligt i relation erhvervslejeret, hvor Simon blandt andet rådgiver om udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter samt rådgivning ved indgåelse heraf, forhandling i forbindelse med afståelse, markedslejesager, håndtering af fraflytningssituationer og håndtering af tvister og retssager af enhver art.

Derudover rådgiver Simon om generelle erhvervsretlige spørgsmål, herunder blandt andet i relation til stiftelse af selskaber, kontraktindgåelse, finansiering, virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer.

Sprog 

  • Skandinaviske sprog 
  • Engelsk

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand.jur. 2017, Aarhus Universitet
  • Simon har været ansat hos CLEMENS Advokatfirma siden 2013.