Søren Hammer Westmark beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning, fast ejendom og rets- og voldgiftssager.

Søren rådgiver indenfor en bred vifte af typisk forekommende erhvervsretlige juridiske problemstillinger f.eks. i forbindelse med overdragelser samt udarbejdelse af diverse kontrakter relateret hertil samt ansættelsesretlige problemstillinger.

Yderligere er Søren specialiseret i entrepriseret, udbudsret og i retssagsbehandling og bruger en stor del af sin tid på førelse af alle former for rets- og voldgiftssager både relateret til tvister med relation til forskellige aspekter af fast ejendom men også til øvrige områder. Han har mangeårig erfaring i førelse af større retssager af kompleks faktuel, juridisk og bevismæssig karakter for alle landets retsinstanser.

Han er medlem af Højesteretsskranken, der er en forening, der som medlemmer kun optager advokater, der har demonstreret betydelig erfaring i førelsen af sager for Højesteret.

Søren Hammer Westmark fungerer endvidere som valgt eller udpeget voldgiftsdommer.

Sprog 

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk

Hverv/medlemsskaber 

  • Formand for/medlem af bestyrelsen i flere selskaber, erhvervsdrivende fonde og foreninger.

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand.jur. 1992
  • Møderet for Højesteret