Søren Hammer Westmark beskæftiger sig primært med rådgivning af både mindre og større erhvervsvirksomheder indenfor mange forskellige brancher i forbindelse med bl.a. opkøb og salg af virksomheder, håndtering af selskabsretlige forhold, udførelse af bestyrelsesarbejde, udarbejdelse af diverse kontrakter, herunder forhandler-, agent-, og licensaftaler, ansættelsesretlige forhold og håndtering af tvister med samhandelspartnere.

Søren er endvidere specialiseret i entrepriseret, udbudsret og i retssagsbehandling og bruger en stor del af sin tid på førelse af alle former for rets- og voldgiftssager. Han har mangeårig erfaring i førelse af større retssager af kompleks faktuel, juridisk og bevismæssig karakter for alle landets retsinstanser.

Søren Hammer Westmark er medlem af Højesteretsskranken, der er en forening for advokater, der har demonstreret betydelig erfaring i førelsen af sager for Højesteret.

Sprog 

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk

Hverv/medlemsskaber 

  • Formand for/medlem af bestyrelsen i flere selskaber, erhvervsdrivende fonde og foreninger.

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand.jur. 1992
  • Møderet for Højesteret