Sofie Ladekjær beskæftiger sig med boliglejeret, erhvervslejeret og generel erhvervsret.

Sofie rådgiver blandt andet om udfærdigelse af lejekontrakter, opsigelse og ophævelse af lejemål, herunder udsættelsessager, og parternes vedligeholdelsesforpligtelser. Derudover rådgiver Sofie i forskellige lejeretlige tvister, som blandt andet kan omhandle fraflytningsopgør og lejens størrelse.

Sprog:

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund:

Uddannelse: Cand.jur. 2020, Aarhus Universitet

Sofie har været ansat hos CLEMENS siden 2017.