Sofie Ladekjær beskæftiger sig primært med boliglejeret og erhvervslejeret, hvor Sofie rådgiver inden for alle lejeretlige aspekter, herunder i lejeretlige tvister og diverse lejeretlige problemstillinger. Rådgivningen omfatter bl.a. opsigelse og ophævelse af lejemål, udsættelsessager, fraflytningsopgør, parternes vedligeholdelsesforpligtelser, varslingsskrivelser, tvister om lejens størrelse og udfærdigelse af lejekontrakter.

Derudover rådgiver Sofie også i diverse tvister inden for fast ejendom, bl.a. mangelsager og sager vedrørende ejerforeninger.

Sprog:

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund:

Uddannelse: Cand.jur. 2020, Aarhus Universitet

Sofie har været ansat hos CLEMENS siden 2017.