Tommi Hjelmdal Ahrenholt beskæftiger sig primært med selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt generel erhvervsret og kontraktret.

Tommi rådgiver blandt andet i spørgsmål om etablering og stiftelse, omstrukturering samt køb og salg af virksomheder, og Tommi har stor erfaring med forhandling og udarbejdelse af ejeraftaler, joint venture aftaler og aftalekomplekser vedrørende danske og internationale virksomhedsoverdragelser. Desuden har Tommi specialiseret sig indenfor reguleringen af erhvervsdrivende fonde og andelsselskaber, herunder frivillige kædesamarbejder.

Tommi Hjelmdal Ahrenholt beskæftiger sig i øvrigt med dansk og international kontraktret inden for fx turn-key kontrakter, joint venture aftaler samt forhandler- og agentaftaler. Tommi har mangeårig erfaring med rådgivning og førelse af voldgiftssager i forbindelse med køb og salg af større maskiner og tekniske anlæg indenfor en række forskellige brancher og industrier som fx produktion og forarbejdning af fødevarer, ingrediensindustrien, forarbejdning og forædling af metalemner, bygge- og anlægsmaskiner, industrielt landbrug og bilindustrien. 

I efteråret 2013 arbejdede Tommi hos advokatfirmaet Hengeler Mueller i Frankfurt og beskæftigede sig i denne periode hovedsageligt med internationale kontrakter og virksomhedsoverdragelser. 

Sprog 

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand. jur. i 2004, Aarhus Universitet 
  • Har tidligere arbejdet hos Kromann Reumert (februar 2004 – oktober 2014)