I en nylig afsagt afgørelse har Skatterådet over for Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) svaret, at e-sport (elektronisk sport) udgør en sportsgren omfattet af begrebet sport, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Det var ellers Skattestyrelsens indstilling, at spørgsmålet fra DGI skulle besvares med et ”nej”. Det ville betyde, at der ikke kunne opnås momsfritagelse for e-sportstilbud i f.eks. foreningsregi.

Skattestyrelsens begrundelse var, at e-sport ikke i sig selv indeholdt et element af væsentlig fysisk aktivitet, men derimod primært indeholdt et mentalt element. E-sport kunne derfor ikke anses for at være en sport omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Skatterådet fandt imidlertid, at e-sport, henset til Skattestyrelsens øvrige praksis, herunder baneskydning, samt tilknytning af det fysiske træningsprogram, at EU-Domstolens krav om ikke ubetydelig fysisk aktivitet var opfyldt.

Dermed gælder der også momsfritagelse for e-sportstilbud.

En ny afgørelse fra Skatterådet slår fast, at esportsforeninger skal fritages for moms. Esport er dermed en foreningsidræt på linje med håndbold, gymnastik og andre lignende sportsaktiviteter.

Det er værd at bemærke, at Skatterådets stillingtagen angår e-sport udøvet på den måde, som det sker hos DGI. Det indebærer bla. deltagelse i fysiske træningsprogrammer, så medlemmernes kondition og muskelstyrke øges med en forbedret præstation til følge.

Det er CLEMENS Advokatfirmas opfattelse, at afgørelsen, i momsmæssig henseende, får betydning for de foreninger, der i stigende grad tilbyder e-sport som en aktivitet. Helt på lige fod med sportsgrene og aktiviteter som f.eks. badminton, fodbold og gymnastik i momsmæssig henseende. I disse foreninger vil momsfritagelse for e-sportstilbud også gælde.

Sporten vil som følge heraf kunne udvikle sig på momsmæssigt samme vilkår, som er gældende for det øvrige foreningsliv. Det forudsætter dog at der indarbejdes regelmæssig fysisk træning og udfoldelse, der bl.a. skal sikre, at spillernes koncentrations- og præstationsevne forbedres.

Hvis du har spørgsmål til sagen eller e-sportsrelaterede emner, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister inden for IT & Teknolog, Rasmus Munk Nielsen eller Søren Bonde.

Du kan læse hele Skatterådets afgørelse her