Lysende julepynt og lyskæder er et almindeligt syn i disse kolde vintermåneder og i særdeleshed i december. Julebelysning i den mørke december måned kan sprede meget glæde, men lige så vel være en kilde til stor irritation for naboer. Har man som nabo mulighed for at gøre et naboretligt ansvar gældende som følge af sin nabos generende julebelysning?

Det er en grundlæggende betingelse for at gøre et naboretligt ansvar gældende, at den såkaldte naboretlige tålegrænse er overskredet. Naboretten beskytter således ikke mod enhver ulempe.

Hvis ulemperne fra din nabos julebelysning imidlertid er så betydelige, at den naboretlige tålegrænse er overskredet, så kan du som nabo have krav på, at ulempen bringes til ophør, og/eller erstatning.

Vurdering af den naboretlige tålegrænse

Når det skal vurderes, om den naboretlige tålegrænse er overskredet, må der først og fremmest tages hensyn til den almindelige samfundsudvikling, herunder hvad der kan betragtes som acceptable og ikke acceptable gener.

Ved vurderingen heraf tages beskaffenheden af det område, en ejendom er beliggende i, i betragtning, ligesom det spiller en rolle, hvilke generelle samfundsnormer der eventuelt måtte gælde for de konkrete ulemper.

Derudover forudsætter en overskridelse af den naboretlige tålegrænse som udgangspunkt, at ulempen er:

  1. generel væsentlig,
  2. speciel væsentlig og
  3. konkret væsentlig.

Hvad vil det sige, at ulempen skal være generel, speciel og konkret væsentlig?

Ved vurderingen af, om ulempen er generel væsentlig, lægges der vægt på, om ulempen overstiger grænsen for, hvad der i almindelighed må anses for en acceptabel påvirkning af ejendomsretten over en fast ejendom. Der tages således ikke hensyn til den individuelle nabos følsomhed og opfattelse. Vurderingen sker i stedet ud fra, om generne ved julebelysningen ud fra en almindelig opfattelse kan anses for at være generel væsentlige.

Ved vurderingen af, om ulempen er speciel væsentlig, lægges der vægt på, om ulempen overstiger, hvad der er sædvanligt på det pågældende sted. Der er således forskel på, hvilke ulemper der skal respekteres i henholdsvis by-, industri-, landbrugs- og beboelsesområder. Der skal endvidere tages hensyn til, hvad der er forventeligt for naboerne i området.

Endelig skal man, for at finde ud af om ulempen er konkret væsentlig, vurdere, om ulempen faktisk begrænser eller generer ejerens eller brugerens rådighed over en fast ejendom, eller om ulempen væsentligt reducerer værdien af den faste ejendom.

Den naboretlige tålegrænse er således ikke overskredet, hvis kun de to af de ovenfor nævnte tre kriterier er opfyldt. Såfremt julebelysningen eller en anden form for ulempe må anses som værende uden betydning for en ejendomsejers råden over sin ejendom, og hvis julebelysningen ikke medfører en reduktion af ejendommens værdi, foreligger der således ikke en overskridelse af den naboretlige tålegrænse.

Har du spørgsmål til, hvordan du håndterer en naboretlig sag, er du altid velkommen til at kontante CLEMENS Advokatfirmas specialister i fast ejendom.