Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og det betyder ændringer for medarbejderen og dermed også for arbejdsgiveren. Vi har lavet en infografik, hvor du kan se, hvad du skal være opmærksom på mht. ny ferielov i 2020.

Det nye i ferieloven:

 • Ferien optjenes og afholdes på samme tid.
 • 16 måneders afholdelsesperiode fra 1. september til 31. december året efter.
 • Mulighed for lønnet ferie på forskud.

Det samme:

 • Lønmodtagere er omfattet af loven.
 • Der optjenes fortsat ret til 25 feriedage
 • 1% ferietillæg af ferieberettigende løn – udbetales ved
 • ferieafholdelse eller to gange årligt (maj og august).
 • Samme regler ved sygdom under ferie.
 • Ferien skal varsles med hhv. 1 og 3 måneder.
 • Ikke afholdt ferie afregnes ved fratræden fortsat som
 • feriegodtgørelse.

Overgang:

 • Overgangsordningen skal sikre en smidig overgang til ny ferielov.
 • Ferie der optjenes fra 1. januar – 31. august 2019 kan afholdes i
 • perioden 1. maj – 30. september 2020.
 • Nyansatte i 2019 kan optjene op til 8,4 feriedage i perioden 1.
 • september – 31. december 2019 til afholdelse i perioden 1. maj – 31.
 • august 2020.

Indefrysning af ferie:

 • Den ferie der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august
 • 2020 indefryses.
 • Udbetaling sker når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsgivers frist for indberetning til den nyoprettede
 • feriefond er 31. december 2020.
 • Arbejdsgiver skal vælge om feriemidlerne beholdes i
 • virksomheden eller om feriemidlerne indbetales til fonden
 • med det samme

Overvej flg. vedr. den ny ferielov i 2020:

 • Arbejdsgiver skal være opmærksom på om ansættelseskontrakter og
 • personalehåndbog skal opdateres.
 • Overvej omfang af medarbejderes ret til at afholde ferie på forskud.
 • Opdater evt. vilkår for optjening og afholdelse af feriefridage (ikke
 • omfattet af ferieloven).
 • Overvej at lave procedure for indberetning og evt. indbetaling af
 • indefrosne feriemidler.

Herunder finder du en printvenlig pdf, som er lige til at hænge op: