Nye tærskelværdier for udbud for 2020-2021 er netop offentliggjort af Europa-Kommissionen. Hvert andet år fastsætter Europa-Kommissionen nye tærskelværdier for udbud. Tærskelværdierne er generelt sat en anelse ned.

Nye tærskelværdier for udbud for 2020-2021

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen i de foregående to år. Nye tærskelværdier for udbud træder i kraft den 1. januar 2020.

Har du spørgsmål til tærskelværdierne eller til udbud i det hele taget, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat (H), partner Søren Hammer Westmark, advokat Cristine Ussing eller advokat Helene Kjærgård Nielsen.

Se tærskelværdierne for på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside