Hvert andet år fastsætter Europa-Kommissionen nye tærskelværdier for udbud.

Europa-kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for EU-udbud for 2024 og 2025, der er gældende fra 1. januar 2024. Tærskelværdierne forhøjes en smule i forhold til de nugældende tærskelværdier.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvorvidt en opgave skal i udbud og er også afgørende for, hvilke udbudsregler kontrakten skal overholde. Tærskelværdien beregnes af hele kontraktsummen ekskl. moms.

Hvert andet år fastsætter Europa-Kommissionen nye tærskelværdier for udbud.

Tærskelværdier for udbud

Du kan se tærskelværdierne for 2022-2023 her:

Tærskelværdier for 2022 og 2023 (kfst.dk)

Du kan se de nye tærskelværdier for udbud for 2024-2025 her:

Tærskelværdier 2024 og 2025 (kfst.dk)

Kontakt Advokatfirmaet CLEMENS

Har du spørgsmål til udbud og tærskelværdierne, er du altid velkommen til at kontakte advokat (H) Søren Hammer Westmark, Advokatfirmaet CLEMENS.