Hos CLEMENS vil vi forstå vores klienters forhold og bidrage med konkrete og letforståelige løsninger – også i komplicerede processer og ved vanskelige udfordringer. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i tæt dialog med klienten. Derfor har vi altid et indgående kendskab til klientens organisation og forretning.

Vi yder juridisk rådgivning inden for alle områder af erhvervsjuraen, den offentlige sektor samt til privatpersoner.

Med udgangspunkt i en faglig stærk, professionel og ambitiøs organisation bestræber vi os på altid at yde rådgivning af højeste kvalitet. Det gøres altid med fokus på at skabe en forretningsmæssig værdi for vores klienter. Vi arbejder meget ofte tværfagligt for at sikre, at klientens interesser varetages bedst muligt.

Juristerne hos CLEMENS har særlige kompetencer inden for erhvervsejendomme, selskabsret, fondsret, generel erhvervsret, håndtering af tvister og internationale retsforhold.

Vi rådgiver såvel nogle af landets største virksomheder som små og mellemstore virksomheder fra ind- og udland.

Hos CLEMENS er vi 80 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er jurister.


Hos CLEMENS er vores værdier, vision og mission en integreret del af, hvem vi er. De er udgangspunktet for vores daglige rådgivning, og retningslinier for, hvordan vi arbejder sammen med hinanden og vores klienter – både nu og i fremtiden.

De værdier, som kendetegner CLEMENS som rådgiver og som virksomhed, er:

 • Ordentlighed
 • Fællesskab
 • Engagement
 • Kvalitet
 • Værdiskabende rådgivning

CLEMENS’ FORMÅL

Vi sikrer vores klienter retfærdighed og enkle løsninger på komplekse problemer.

CLEMENS’ MISSION

 • CLEMENS driver advokatvirksomhed med et stærkt fagligt og etisk fundament.
 • Vi er klientens betroede rådgiver i juridiske og forretningsmæssige forhold.
 • Vi tager afsæt i vores klienters behov og arbejder med langsigtede relationer.
 • Vi hjælper private virksomheder og offentlige klienter, og vi løser privatretlige behov og udfordringer for vores klienter.

CLEMENS’ vision er at:

 • være efterspurgte som rådgivere, der kender og er involverede i vores klienter i langvarige relationer.
 • sikre, at klienten i enhver situation opnår det bedst mulige resultat.
 • være et arbejdsfællesskab, som bygger på tillid, respekt og høj faglighed, og hvor ægte interesse, glæde og det hele menneske prioriteres.